Ogólnie o tym jak dbać o zęby - Dentysta

Dodane: 26-08-2016 15:54
Ogólnie o tym jak dbać o zÄ™by - Dentysta ™ po piÄ™cioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych. Lekarze nie piszÄ… jednak prac magisterskich ? peÅ‚ne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje siÄ™ pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu PaÅ„stwowego (LDEP), od roku 2013 Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu KoÅ„cowego oraz po odbyciu rocznego stażu podyplomowego. Zgodnie z ustawÄ… o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeÅ„ zÄ™bów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przylegÅ‚ych.ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz_dentystaOgólnie o protezach zÄ™bowychProtezy stomatologiczne ? sÄ… to protezy stosowane w dentystyce w celu uzupeÅ‚nienia lub odbudowy brakujÄ…cego uzÄ™bienia. SÄ… wykonywane z metali lub ich stopów (np. z glinu, srebra, kobaltu, niklu, tytanu, rtÄ™ci), tworzyw sztucznych i ceramiki. Zasadniczo dzieli siÄ™ je na dwie grupy: protezy stomatologiczne ruchome skÅ‚adajÄ… siÄ™ z pÅ‚yty pokrywajÄ…cej część podniebienia (podczas gdy protezy caÅ‚kowite pokrywajÄ… je w peÅ‚ni) - gdy pÅ‚yta wykonana jest ze stopu metalu jest to tzw. proteza szkieletowa - oraz osadzonych na pÅ‚ycie zÄ™bów (produkowanych fabrycznie); w protezach częściowych osadza siÄ™ także klamry, utrzymujÄ…ce tÄ™ protezÄ™; dzielimy na: caÅ‚kowite ? odbudowujÄ…ce caÅ‚e uzÄ™bienie w Å‚uku zÄ™bowym, częściowe ? odbudowujÄ…ce część Å‚uku zÄ™bowego, gdy pacjent posiada wciąż część zÄ™bów wÅ‚asnych; protezy stomatologiczne staÅ‚e, trwale umocowane w jamie ustnej; sÄ… to: wkÅ‚ady koronowe, wkÅ‚ady koronowo-korzeniowe, zÄ™by ćwiekowe korony protetyczne, licówki, mosty, implanty (na których odbudowuje siÄ™ koronÄ™ zÄ™ba). Stosuje siÄ™ również pojÄ™cie "protezy staÅ‚e tymczasowe" - protezy staÅ‚e mocowane tymczasowo (na cemencie tymczasowym) na miejsce protez staÅ‚ych od momentu opracowania (oszlifowania) zÄ™bów do czasu wykonania indywidualnej protezy staÅ‚ej przez technika. ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Protezy_stomatologiczneBrak higieny jamy ustnej?Codziennie myj zÄ™by?- niby prosta zasada, jednak jej nieprzestrzeganie może prowadzić do problemów z uzÄ™bieniem- próchnica, stany zapalne... W skrajnych przypadkach nawet zapalenia okostnej. WedÅ‚ug specjalistów powinniÅ›my myć zÄ™by po każdym posiÅ‚ku, tylko nie zawsze mamy takÄ… możliwość. Zalecane minimum to dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a absolutna granica, której nie powinno siÄ™ przekraczać to jedno mycie dziennie. ZaoszczÄ™dzimy sobie wtedy sporo bólu i pieniÄ™dzy na wizytach u stomatologa. Warto wiÄ™c poÅ›wiÄ™cić te parÄ™ minut i umyć zÄ™by chociaż raz.